بر اساس گزارش ها، یوتیوب در حال آزمایش یک سرویس جدید با پشتیبانی از تبلیغات است - پخش کانال تلویزیونی. 

این شرکت در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت های مختلف است تا برنامه های تلویزیونی، فیلم ها و کل کانال های تلویزیونی را به پلتفرم خود بیاورد. در واقع، یوتیوب گفت که در حال آزمایش این سرویس است و کاربران منتخب یوتیوب در حال آزمایش آن هستند.

در حال حاضر، یوتیوب در حال سنجش علاقه بینندگان است و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، سرویس متعلق به گوگل ممکن است 45 درصد از درآمد تبلیغات را کاهش دهد. این در واقع معامله یوتیوب با سازندگان محتوا نیز هست.

به نظر می رسد که این فشار دیگری از سوی YouTube برای انشعاب باشد. اخیراً، این پلتفرم استریم با NFL Sunday Ticket معامله کرد و از امسال در YouTube TV و کانال های YouTube Primetime پخش خواهد شد. همچنین شروع به تقسیم درآمد تبلیغاتی خود با سازندگان YouTube Shorts کرده است که باعث می شود این سرویس از TikTok سودآورتر باشد.