توییتر

ایلان ماسک اینبار در مقابل اپل (تیم کوک)

/twitter-vs-apple

در صورت ثبت نام از طریق آیفون، Twitter Blue ماهانه 11 دلار هزینه خواهد داشت